Category Archives: nowości

Architektura ważną częścią budownictwa

Architektura ważną częścią budownictwa

W dzisiejszych czasach panuje błędne przekonanie, że budownictwo wiąże się jedynie z wznoszeniem budynków, mostów, tuneli jak i budową dróg i autostrad. To również błędne przekonanie, że budownictwo opiera się jedynie na ciężkiej pracy ludzi, która nie wymaga szerszego punktu widzenia. Jak zatem mamy rozumieć, że architektura tworzy i jest częścią budownictwa? Zanim powstanie jakikolwiek obiekt, jakakolwiek droga, musimy poznać jej projekt, zagospodarowanie danej przestrzeni czy też konstrukcje danej budowli. Zanim jednak informacje te, zostaną nam przekazane, niezbędny jest tu nakład pracy architekta. To on nie tylko zaprojektuje, przedstawi, skonstruuje, ale przede wszystkim otworzy nam furtkę do realizowania danej inwestycji budowlanej. Dlatego też samo budownictwo jest to dziedzina bardzo złożona, która składa się z wielu grup. Połączenie tych grup pozwala na budowanie osiedli mieszkaniowych, wszelkiego rodzaju budynków użyteczności publicznej jak i powstawanie mostów, tuneli, dróg i autostrad. Rola architektury w budownictwie jest potężna.

Bezpieczeństwo w budownictwie ciągle na niskim poziomie

Bezpieczeństwo w budownictwie ciągle na niskim poziomie

Budownictwo jest to dziedzina, która związana jest nie tylko z pracą fizyczną, ale również pracą wielu maszyn budowlanych. Prawda jest jednak taka, że wszędzie tam gdzie są ludzie istnieje ryzyko, które związane jest z narażeniem na uszczerbek na zdrowiu jak i stanowi zagrożenie dla samego życia lub jego utratę. Niestety większość powstałych zagrożeń na placu budowy wynika z nieprzestrzegania podstawowych zasad przez ludzi tam pracujących. Rzadko, kiedy przyczyna tkwi po stronie wadliwości urządzeń czy też wszelkiego rodzaju maszyn. Niestety dokonując analizy z łatwością dojdziemy do wniosku, że zakres bezpieczeństwa podczas wszelkiego rodzaju prac budowlanych jest bardzo niski. Ludzie, bowiem nie są świadomi z zagrożeń, które powstają w wyniku ich rutyny jak i zaniedbania. Niestety zaniedbywane są rzeczy zarówno te małe jak i te wielkie. Dlatego też firmy budowlane coraz częściej korzystają z wszelkiego rodzaju ofert, które mają na celu szkolenie w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa w budownictwie.

Nasze błędne przekonanie

Nasze błędne przekonanie

Jeśli dzisiaj byśmy przeprowadzili ankietę wśród społeczności i zadalibyśmy pytanie, co rozumiemy przez słowo budownictwo odpowiedzi byłyby bardzo zbliżone. Wiele, bowiem osób twierdzi, że są to wszelkiego rodzaju roboty budowlane, które mają na celu wznoszenie nowych budynków czy też budowę dróg i autostrad. Prawda jest jednak taka, że jest to nasze błędne przekonanie, bowiem znaczenie budownictwa jest znacznie szersze. Wbrew pozorom budownictwo to nie tylko sam proces budowania, ale także odnawiania, odbudowywania itp. Warto, bowiem zwrócić uwagę, że żadna inwestycja nie jest trwała. Wymagają one wszelkiego rodzaju napraw, konserwacji, które również wchodzą w zakres budownictwa. Wszelkiego rodzaju roboty budowlane muszą odbywać się pod ścisłym okiem nadzoru, w którego skład wchodzi projektant, kierownik budowy lub też wielu kierowników, a także inspektor nadzoru inwestorskiego.

Budownictwo kierunkiem kształcenia i dalszej edukacji

Budownictwo kierunkiem kształcenia i dalszej edukacji

Opuszczając mury liceów czy też techników i mając te naście lat, do końca nie jesteśmy świadomi, kim chcemy być w przyszłości. Niestety prawda jest taka, że życie nie pozwala nam na dowolny wybór. W większości przypadków nie liczy się pasja czy też zainteresowanie, ale przyszłość, jaką nam da wyuczony zawód. Rezygnujemy, więc z marzeń na poczet kariery zawodowej. Jest wiele jednak zawodów, które dzisiaj poszukiwane za kilka lat są niemal, że omijane. Trudno, więc tak naprawdę przewidzieć przebieg wielu zdarzeń jak i sytuację rynkową, która radykalnie się zmienia z roku na rok. Popatrzmy jednak na budownictwo. Inwestycje budowlane w Polsce nie stoją w miejscu, a wręcz przeciwnie z roku na rok jest ich coraz więcej. Ponadto poszukiwani są specjaliści, którzy swoje umiejętności mają potwierdzone wyższym wykształceniem. Biorąc tą sytuację pod uwagę, a także lokalny rynek możemy mieć pewność, że studiowanie budownictwa jest bardzo dobrą inwestycją. Musimy być świadomi jednak pewnej kwestii. Budownictwo nie jest kierunkiem dla leniwych jak i dla niedokładnych.

Ekologiczne jak i oszczędne budownictwo

Ekologiczne jak i oszczędne budownictwo

W chwili obecnej o budownictwie ekologicznym mówi się coraz częściej. Możemy nawet powiedzieć, że wzrost zainteresowania jak i uznania tej formy budownictwa wynika nie tylko z ogólnego zainteresowania, ale także spowodowane jest modą na ekologiczne mieszkania. Ekologia w tym przypadku rozpoczyna się już na etapie budownictwa. Wykorzystujemy tutaj do budowy surowce, które nie są w żadnym stopniu uciążliwe dla środowiska naturalnego. Ponadto teren, na którym powstaje budownictwo ekologiczne jak i jego rozprzestrzenienie nie ma negatywnego wpływu na zakłócenie krajobrazu. Teren pod budowę wybierany jest w sposób przemyślany i dogłębnie zanalizowany. Warto również zwrócić uwagę, że sposób, w jaki domy ekologiczne czy też mieszkania zostały zaprojektowane pozwalają na ograniczenie zużycia energii jak i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Warto również zauważyć, że posiadanie mieszkania ekologicznego jest rzeczą bardzo pożyteczną. Mimo większych kosztów zakupów warto się na niego zdecydować, bowiem życie w takim miejscu jest związane z znaczną oszczędnością jak i przyjemnością.

Czy surowiec i jego jakość ma znaczenie w budownictwie?

Czy surowiec i jego jakość ma znaczenie w budownictwie?

Budownictwo jest to dziedzina, która stawia ogromne wymagania. Bez względu na to czy mamy na myśli budownictwo mieszkaniowe, hydrotechniczne, przemysłowe czy tez budowę dróg i autostrad musimy spełnić szereg wymagań, które w rezultacie odznaczą się jakością lub jej brakiem. Wiemy również doskonale, że osoby, które pracują w tej dziedzinie muszą spełnić szereg wymagań, które są im stawiane. Oczekiwana jest przede wszystkim precyzja, dokładność, odporność na pracę pod wpływem stresu jak i nie posiadanie wszelkiego rodzaju lęków. Czy jednak w budownictwie liczą się precyzja i doświadczenie pracowników? Otóż nie. Budownictwo to nie tylko ludzki nakład pracy ludzkiej, ale także surowce, z których wykonuje się wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane. Prawda, bowiem jest taka, że dziedzina budownictwa jest to proces bardzo złożony, a na jego efekt końcowy składa się kilka znaczących czynników. Jakość surowców jest jednym z najważniejszych. Jeśli planujemy zakupić surowce, które w znacznym stopniu odbiegają od jakości, to możemy mieć pewność, że inwestycja,

Co to takiego jest budownictwo hydrotechniczne?

Co to takiego jest budownictwo hydrotechniczne?

Jak każda z dziedzin tak i budownictwo podlega podziałowi na kilka znaczących grup. Wybór tej grupy zazwyczaj odbywa się na etapie kształcenia, choć czasami zdarza się, że deklaruje się dopiero na ścieżce zawodowej. Do jednej z takich grup możemy zaliczyć budownictwo hydrotechniczne. Jak sama nazwa wskazuje, są to wszelkiego rodzaju inwestycje, które w sposób bezpośredni lub też pośredni powiązane są z wodą. Jest to grupa budownictwa stosunkowo trudna i nie zawsze tak poszukiwana na rynku pracy jak w przypadku budownictwa dróg, autostrad, budynków i innych obiektów. Prawda, bowiem jest taka, że budownictwo hydrotechniczne nie należy do dziedzin rozwijających się. Ponadto ma on znaczenie tylko tam gdzie mamy do czynienia z wodą. Warto również zwrócić uwagę, że inwestycje wodne wykonywane są zazwyczaj po przebiegu pewnych zdarzeń np. po powodziach itp. Do inwestycji budownictwa hydrotechnicznego możemy zaliczyć budowę wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych, tam, kanałów, zapory wodnych, wałów przeciwpowodziowych, a także elektrowni wodnych.

Zanim się zdecydujesz na budownictwo

Zanim się zdecydujesz na budownictwo

Zarówno praca w budownictwie jak i kształcenie się w tym kierunku stawia pewne wymagania. Dlatego też decyzja powinna być podjęta świadomie, a zarazem powinna być dogłębnie przeanalizowania przez samych zainteresowanych. Dlaczego? Przede wszystkim, dlatego, że od samych uczni jak i pracowników wymagana jest dobra kondycja psychiczna jak i fizyczna. Nie można tutaj mówić o jakichkolwiek uszczerbkach na zdrowiu. Praca w budownictwie wiąże się niestety z zmiennymi warunkami pracy, wymuszonymi pozycjami, wytężoną pracą fizyczną jak i z logicznym myśleniem czy też analizowaniem. Wymaga także ogromnej spostrzegawczości jak i refleksu. Ponadto, każda osoba, która chce pracować jak i kształcić się na kierunku budownictwa będzie poddana wielu rodzajom badań, do których należy zaliczyć badania takie jak: wysokościowe, wzrokowe, słuchowe itp. Budownictwo jak już wiemy jest dziedziną rozwojową, warto, zatem kształcić się również z znajomości języków obcych, szczególnie ważna jest znajomość języka angielskiego jak i niemieckiego.

Budownictwo komercyjne z myślą o wygodzie

Budownictwo komercyjne z myślą o wygodzie

Budownictwo komercyjne musi wykazać się nie tylko doświadczeniem, ale również kreatywnością. Mowa, bowiem tutaj o obiektach, które powstają z myślą o ludziach. To oni są tutaj najważniejszym ogniwem i to dla nich one powstają. Do budownictwa komercyjnego zaliczamy takie obiekty jak biura, hotele, obiekty rekreacyjne. Wskutek działalności profesjonalnych firm budowlanych powstają one od samych podstaw, czyli od zaprojektowania jak i po sam koniec, który związany jest z wykonawstwem jak i zagospodarowaniem danej przestrzeni wokół. Warto również wybrać firmę, która zajmie się nie tylko tworzeniem w zakresie budownictwa komercyjnego, ale także oferuje wszelkiego rodzaju prace konserwacyjne jak i naprawcze. Wówczas mamy pewność, że oddaliśmy naszą inwestycje w bardzo dobre ręce. Obiekty rekreacyjne, które również wchodzą w zakres budownictwa komercyjnego wymagają olbrzymiego zaangażowania jak i doświadczenia.