Podstawowy zakres naszej działalności obejmuje:

 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • projektowanie budowlane, urbanistyczne i technologiczne,
 • obsługę nieruchomości.
 • Specjalizujemy się w Elewacjach.

Uprawnieni jesteśmy do wykonywania usług określonych w Dziale 3, to jest:

 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
 • wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • budowa dróg kołowych i szynowych
 • stawianie rusztowań
 • roboty związane z fundamentowaniem
 • wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
 • wykonywanie robót budowlanych murarskich
 • wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
 • wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
 • wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
 • wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
 • wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych
 • wykonywanie instalacji gazowych
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • tynkowanie
 • zakładanie stolarki budowlanej
 • posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • malowanie
 • szklenie
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych
 • obsługa nieruchomości
 • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.