Przed wykonaniem realizacji, zapoznajemy się z obiektem przeznaczonym do wyburzenia lub rozbiórki, a także z terenem na którym się znajduje, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo przeprowadzanych prac.

Rozbiórki i wyburzenia budynków – usługi:

  • Wykonywanie wybórzeń i rozbiórek obiektów budowlanych i przemysłowych
  • Ręczne rozbiórki części budynków w miejscach nie niemożliwe jest użycie ciężkiego sprzętu
  • Wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych skażonych substancjami lub materiałami niebezpiecznymi takimi jak ołów, rtęć, nikiel, kobalt, farby, lakiery
  • Demontaże i montaże konstrukcji stalowych
  • Kucie betonu i żelbetonu
  • Transport i utylizacja wyrobów porozbiórkowych
  • Pomoc w uzyskaniu stosownych zezwoleń
  • Opracowania projektów i planów prac

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Firma wyburzeniowa – DT INWEST Wrocław