Działka rekreacyjna i związane z nią problemy

Działka rekreacyjna i związane z nią problemy

W ramach oferowanych działek występują także działki o przeznaczeniu rekreacyjnym. Stanowią one niewielkie nieruchomości gruntowe, na których możemy wybudować całoroczny dom mieszkalny. Zakup działki rekreacyjnej wiąże się jednak z licznymi obwarowaniami w zakresie budownictwa. Postawione na nich domy nie są przeznaczone do całorocznego mieszkania, ale do krótkoterminowych pobytów rodzinnych w ramach wolnych weekendów, czy urlopów. Służyć mają odpoczynkowi i rekreacji, a nie spełniać oczekiwania mieszkalne. Stąd właśnie domy usytuowane na działkach rekreacyjnych nie mogą być tak rozbudowane, jak budynki mieszkalne. Nieruchomości rekreacyjne możemy zakupić na wolnym obszarze, ale także w ramach prowadzonych ogródków działkowych. Grunty wolne nie podlegają aż takiej kontroli budowlanej, jak nieruchomości w ramach rodzinnych ogródków działkowych. Domy budowane na gruntach rekreacyjnych muszą spełniać określone wymogi dotyczące ich powierzchni użytkowej oraz wysokości. Jedynym wolnym od uwarunkowań miejscem takiego domu jest jego piwnica. Wyjście poza ogólne normy budowlane wymaga uzyskania zgody jednostek nadrzędnych. W ramach ogródków działkowych jest to dość trudny zabieg. Na samodzielnych nieruchomościach rekreacyjnych jest to zdecydowanie łatwiejsze. Warto jednak pamiętać, że możliwa jest zmiana przeznaczenia działki z rekreacyjnej na budowlaną. Wymaga to wielu kroków prawnych, aczkolwiek umożliwia uzyskanie najlepszych warunków budowlanych w korzystnej cenie.