Finansowanie popytu na domy

Finansowanie popytu na domy

Nowoczesne kapitalistyczne społeczeństwa dzięki wzrostowi konsumpcji poczuły wyjątkowe zadowolenie z własnego standardu życia i takie zadowolenia przekłada się na dalszą chęć do konsumowania, zarabiania pieniędzy, aktywnego ich wydawania i tak toczy się koło najważniejsze dla każdego kraju – koło gospodarczego popytu i podaży. Gdy pieniądze są w obiegu, cały kraj kwitnie i mimo pewnych sezonowych recesji jest to prosta wzrostu, dzięki której ludzie są usatysfakcjonowani nowymi usługami, z jakich mogą korzystać, nowym większym domem, na który mogą pozwolić sobie także dzięki łatwiejszemu dostępowi do kapitału bankowego. Kredytowanie tego popytu w krajach kapitalizmu to coś całkowicie naturalnego i niejednokrotnie przyczyniło się do wzniesienia się na gospodarcze wyżyny przez kraj, który w normalnych warunkach musiałby jeszcze długie lata czekać na poziom gwarantując budowę nowych mieszkań komunalnych, wspierania wielodzietnych rodzin w drodze do własnego domu. Dzięki kredytom nie tylko same rodziny mogą o wiele skuteczniej zabiegać o budowę takiego domu, także zamożniejsze państwa mogą skuteczniej zmieniać swoje prawo podatkowe oferując liczne ulgi i pomoc finansową dla tych, którzy mają dużą rodzinę i chcieliby zaoferować jej właściwe warunki do życia – tak funkcjonują nowoczesne rządy.