Jak szybko ocieplić ściany zewnętrzne domu

Jak szybko ocieplić ściany zewnętrzne domu

W naszym kraju od kilkunastu lat w bardzo dużym stopniu trwa termomodernizacja wielu budynków, zarówno tych dużych bloków mieszkalnych, wykonanych w technologii wielkiej płyty, jak też i tych niedużych domów jednorodzinnych. Ten proces jest podyktowany w największej mierze rosnącymi ciągle kosztami ogrzewania budynków, z których większość wykonana jest w takiej technologii, która nie umożliwia oszczędności w zakresie ich użytkowania. Skoro najwięcej energii cieplnej – jak wskazują na to specjaliści – ucieka niejako przez ściany zewnętrzne, wówczas to ocieplenie danych powierzchni staje się priorytetem. Jeśli posiadamy swój dom jednorodzinny, możemy we własnym zakresie dokonać takiej termomodernizacji – najważniejsze będzie wypożyczenie gdzieś rusztowania tak zwanego elewacyjnego, aby nie musieć wspinać się pod szczyty budynku po drabinie, co jest jednak niebezpieczne. Pamiętać należy o tym, by jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych prac dociepleniowych powiadomić pisemnie o tym miejscowy urząd gminy lub miasta, po czym należy odczekać kolejnych 30 dni, gdyż tyle właśnie czasu ma urząd na sformułowanie ewentualnego sprzeciwu przeciwko naszym planom dociepleniowym. Właściwą pracę rozpoczynamy od przygotowania ścian zewnętrznych, poprzez sprawdzenie, jak dobrze trzyma się tynk – jeżeli się nie kruszy, można rozpocząć klejenie płyt styropianowych właśnie na tynk.