Nasze błędne przekonanie

Nasze błędne przekonanie

Jeśli dzisiaj byśmy przeprowadzili ankietę wśród społeczności i zadalibyśmy pytanie, co rozumiemy przez słowo budownictwo odpowiedzi byłyby bardzo zbliżone. Wiele, bowiem osób twierdzi, że są to wszelkiego rodzaju roboty budowlane, które mają na celu wznoszenie nowych budynków czy też budowę dróg i autostrad. Prawda jest jednak taka, że jest to nasze błędne przekonanie, bowiem znaczenie budownictwa jest znacznie szersze. Wbrew pozorom budownictwo to nie tylko sam proces budowania, ale także odnawiania, odbudowywania itp. Warto, bowiem zwrócić uwagę, że żadna inwestycja nie jest trwała. Wymagają one wszelkiego rodzaju napraw, konserwacji, które również wchodzą w zakres budownictwa. Wszelkiego rodzaju roboty budowlane muszą odbywać się pod ścisłym okiem nadzoru, w którego skład wchodzi projektant, kierownik budowy lub też wielu kierowników, a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Ilość osób może ulec zwiększeniu, wszystko, bowiem zależy od zakresu jak i charakteru prowadzonych robót budowlanych. Niestety prawda jest taka, że wszystkie roboty budowlane, bez względu na to czy dotyczą budowy czy tez odbudowy są nie tylko złożone, ale również kosztowne. Nie ma, bowiem tanich inwestycji w budownictwie. Dlatego też muszą one być ściśle kontrolowane i jak najbardziej zgodne z dokonanym wcześniej kosztorysem.