Opłacalność zakupu mieszkania względem wynajmu

Wielu ludzi się zastanawia, co bardziej się opłaci, wynajęcie mieszkania, czy też jego zakup. Wzrosły opłaty związane z wynajmowaniem nieruchomości, co wpływa negatywnie na tę opcję. Dodatkowo łatwo też można dokonać kalkulacji, że nawet jeśli w przeliczeniu na najbliższe 40 lat rozbicie kosztów zakupu mieszkania na każdy miesiąc wskazuje, że miesięcznie wydajemy więcej, niż by to było w przypadku mieszkania wynajmowanego, to pieniądze te są inwestowane w nieruchomość, czyli w pewien sposób pozostają w naszym stanie posiadania. W razie wynajmowania, pieniądze łożone comiesięcznie na lokal, idą do prywatnej kieszeni. Jednakże, kupowanie mieszkania z wykorzystaniem kredytu hipotecznego wiąże się z ryzykiem. W razie podniesienia stawki WIBOR, co prowadzi do wzrostu wysokości cen i wynika z wariacji waluty. Zgodnie z zaobserwowanymi tendencjami w ostatnim czasie, w ciągu najbliższych kilku lat koszty najmu w większości polskich miast przerosną odpowiednio zestawione względem nich miesięczne wydatki na mieszkanie zakupione. W tej sytuacji wynajmowanie mieszkań będzie mieć charakter przede wszystkim tymczasowy, ze względu na nierentowność. Ponieważ zależności i uwarunkowań wpływających zarówno na ceny mieszkań oraz oprocentowanie kredytów, jak i na dodatkowe koszty najmu jest naprawdę dużo oraz zmieniają się w większym lub mniejszym stopniu bezustannie, nikt nie jest w stanie określić precyzyjnie, czy w przyszłości opłacalność wynajmu, lub też zakupu nie ulegnie zmianom.