Przystosowanie poddasza do zamieszkania

Przystosowanie poddasza do zamieszkania

W wielu domach jednorodzinnych w naszym kraju, zwłaszcza tych położonych na wsi posiadających dachy dwuspadowe, przez całe dziesiątki lat poddasza nie były wykorzystywane do celów mieszkalnych – były traktowane jako strychy, jako poddasza użytkowe, gdzie składowano różnego rodzaju przedmioty niekoniecznie przydatne w danym czasie domownikom, gdzie nie było doprowadzonego systemu grzewczego, a samo poddasze nie było w poważniejszy sposób izolowane termicznie, a więc do celów mieszkalnych mogło być wykorzystywane jedynie w okresie letnim i w sposób symboliczny – generalnie urządzano tam jeden pokój dla letników. Rozwój w ostatnich latach systemów grzewczych, nowoczesne rozwiązania w tym zakresie oraz możliwość skutecznego, a zarazem niedrogiego ocieplenia poddaszy spowodował, iż coraz więcej domów jest modernizowanych w ten sposób, że poddasze jest włączane do powierzchni mieszkalnej domu, czyli inaczej mówiąc – jest przystosowywane do normalnego tam zamieszkania. Należy jednak taki fakt zgłosić w miejscowym urzędzie, a jeżeli przy tej okazji zmieniamy kształt dachu, niezbędne będzie uzyskanie stosownego pozwolenia budowlanego. Jak się okazuje, taka modernizacja poddasza jest prowadzona często równolegle z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku, co jest w sumie systemem całkowitej termomodernizacji obiektu.