Stan zerowy

Stan zerowy

W budowie domu stan zerowy wcale nie oznacza, że prace dopiero zaczynamy. Stan zerowy jest wykonaniem wszystkich prac do poziomu gruntu. Najkrócej rzecz ujmując chodzi tu o wszelkie prace gruntowe. Prace, które musimy na tym etapie wykonać to przede wszystkim ogrodzenie placu budowy, wytyczenie danego budynku w terenie, wykonanie fundamentów lub też piwnicy, wykonanie izolacji, kanalizacji przy budynku i ewentualnie wykonanie podkładu betonowego. W tym momencie możemy powiedzieć o zakończeniu stanu zerowego. Niewątpliwie od tego etapu będzie zależeć stabilność całego domu. Nie da się ukryć, że jedną z najistotniejszych czynności na tym etapie jest prawidłowe wykonanie izolacji budynku. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych lub budynkiem położonym na terenach zalewowych. Z pewnością w takich sytuacjach należy wykonać bardzo solidną i wzmocnioną izolację przeciw wilgoci. Wszystkie prace wykonywane na tym etapie powinny być odnotowane w dzienniku budowy i zatwierdzone przez jej kierownika. Dziennik budowy czasem nie jest uzupełniany na bieżąco, ale w przypadku nieprzewidzianej kontroli z inspektoratu budowlanego z pewnością moglibyśmy mieć w takiej sytuacji pewne problemy. Dlatego też wszystkie wpisy w dzienniku najlepiej jest uzupełniać na bieżąco.