Wilgoć w domu – zagrożeniem dla konstrukcji dachu

Wilgoć w domu – zagrożeniem dla konstrukcji dachu

Wilgoć w mieszkaniu to nic innego jak para wodna, która będąc w nadmiernym zagęszczeniu ulega skraplaniu. W każdym domu zjawisko gromadzenia się – wytwarzania pary – jest zjawiskiem w sumie normalnym, bo przecież przy takich podstawowych czynnościach jak kąpiel, gotowanie czy pranie para zbiera się w sposób naturalny. Sama w sobie para wodna nie stanowi zagrożenia ani dla konstrukcji budynku, ani też dla jego mieszkańców, jednak już jej skraplanie się jest zjawiskiem niepożądanym i mogącym spowodować duże skutki o wydźwięku negatywnym nie tylko dla budynku, ale tez dla ludzi. Zwłaszcza osoby alergiczne czy cierpiące na choroby układu oddechowego szczególnie to odczują, jeżeli w mieszkaniu zacznie się zbierać grzyb na ścianach czy różne pleśnie. Z samej konstrukcji budynku najbardziej skutki negatywne gromadzenia siei skraplania pary wodnej odczuje na pewno konstrukcja dachowa oraz poddasze. Jeśli więc nie podejmiemy w czas odpowiednich czynności zapobiegawczych, chociażby w postaci wietrzenia mieszkania, stałej jego wentylacji, będziemy w krótkim czasie narażeni na remont konstrukcji dachowej albo też nawet jej całkowitą wymianę. W tym aspekcie bardzo ważne więc jest, już na etapie budowy domu, zadbanie, aby ocieplenie dachowe była odpowiednio zabezpieczone – od strony zewnętrznej membrana paraprzepuszczalna, natomiast od strony wewnętrznej paroprzepuszczalną.